de vragen


Vraag 01.
Wat is je naam?

Vraag 02.
Hoe oud ben je?

Vraag 03.
Wat is je origine en huidig adres/geografische situatie

Vraag 04.
Wat heb je gestudeerd?

Vraag 05.
Hoeveel personen heb je ten laste?

Vraag 06.
Hoe zou je je bezigheid/beroep definiƫren ?

Vraag 07.
Hoe zou je jezelf omschrijven/voorstellen ?

Vraag 08.
Leef je van je belangrijkste artistieke/organisatorische activiteit ?
Indien nee, waarvan leef je dan ? Wat zijn dan je belangrijkste bron van
inkomsten?

Vraag 09.
Heb je een tarief/vaste minimumprijs?

Vraag 10.
Hoe berekent je je tarief/vaste minimumprijs? Welke factoren spelen mee ?

Vraag 11.
Wie houdt zich aan je tarief?
- overheden
- instellingen
- privesector
- bedrijven
- het publiek
- anderen
Onder welke voorwaarden ?

Vraag 12.
Blijft u eigenaar van uw werk/oeuvre na de stopzetting ervan ?
Hoe, Wat, Waarom ?
En wat doet u met auteursrecht ?

Vraag 13.
Beschrijf het materiaal dat u gebruikt, waar komt het vandaan
(hardware, software etc)?
Meer algemeen: hoe beheert u uw investeringen in materiaal:
collectieve aankoop, lenen, gift?

Vraag 14.
Werkt u in groep ?
Indien ja: met wie, waarom, waarvoor?

Vraag 15.
Andere vragen en antwoorden.

Vraag 16.
Beelden van uw werkplaats.